#Pemko_Batam

Kabar Baik dari Batam

#Pemko_Batam

2 min read

“๐ฟ๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž๐‘›๐‘Ž๐‘› ๐‘–๐‘›๐‘– ๐‘ก๐‘–๐‘‘๐‘Ž๐‘˜ โ„Ž๐‘Ž๐‘›๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘š๐‘’๐‘›๐‘”๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘˜๐‘Ž๐‘› ๐‘˜๐‘’๐‘˜๐‘ข๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘› ๐‘ƒ๐‘’๐‘š๐‘˜๐‘œ ๐ต๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘š ๐‘ ๐‘Ž๐‘—๐‘Ž, ๐‘ก๐‘Ž๐‘๐‘– ๐‘—๐‘ข๐‘”๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ ๐‘– ๐‘˜๐‘Ž๐‘ค๐‘Ž๐‘› ๐‘๐‘’๐‘›๐‘”๐‘’๐‘™๐‘œ๐‘™๐‘Ž ๐‘˜๐‘Ž๐‘ค๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž๐‘›…