#HMR

Kabar Baik dari Batam

#HMR

1 min read

“๐ท๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘˜๐‘’๐‘ก ๐‘˜๐‘’๐‘”๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘› ๐‘ƒ๐‘†๐‘ƒ๐พ ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ฆ๐‘Ž๐‘˜ 46 ๐‘˜๐‘’๐‘”๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘› ๐‘ ๐‘’๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘”๐‘˜๐‘Ž๐‘› ๐ท๐ด๐‘ˆ ๐‘ก๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘Žโ„Ž๐‘Ž๐‘› ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ฆ๐‘Ž๐‘˜ 22 ๐‘๐‘Ž๐‘˜๐‘’๐‘กโ€ฆ” PEMERINTAH Kota…

2 min read

“๐พ๐‘–๐‘ก๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ÿโ„Ž๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘, ๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘”๐‘Ž๐‘› ๐‘Ž๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘ข๐‘ก, ๐‘‘๐‘Ž๐‘๐‘Ž๐‘ก ๐‘š๐‘’๐‘›๐‘–๐‘›๐‘”๐‘˜๐‘Ž๐‘ก๐‘˜๐‘Ž๐‘› ๐‘˜๐‘œ๐‘š๐‘๐‘’๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘– ๐‘†๐ท๐‘€ ๐‘‘๐‘Ž๐‘› ๐‘™๐‘Ž๐‘ฆ๐‘Ž๐‘›๐‘Ž๐‘› ๐‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘‘๐‘–๐‘˜๐‘Ž๐‘› ๐‘‘๐‘– ๐ต๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘š…”…