News – Laman 4

Kabar Baik dari Batam

News

1 min read

“𝑀𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑎-𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙. 𝐾𝑖𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑡𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎ℎ…

1 min read

𝑁𝐺𝐿𝑈𝑅𝑈𝐾 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘰 𝘣𝘰𝘭𝘰, 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘰 𝘯𝘨𝘢𝘴𝘰𝘳𝘢𝘬𝘦, 𝘴𝘦𝘬𝘵𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘰 𝘢𝘫𝘪 𝘢𝘫𝘪, 𝘴𝘶𝘨𝘪𝘩 𝘵𝘢𝘯𝘱𝘰 𝘣𝘰𝘯𝘥𝘩𝘰. Tafsirnya adalah:…

2 min read

“𝐾𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝, 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡, 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑆𝐷𝑀 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝐵𝑎𝑡𝑎𝑚…”…

Copyright © Katabatam.com | Newsphere by AF themes.