29 November 2023

Kabar Baik dari Batam

#HMA

“๐ท๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘˜๐‘’๐‘ก ๐‘˜๐‘’๐‘”๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘› ๐‘ƒ๐‘†๐‘ƒ๐พ ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ฆ๐‘Ž๐‘˜ 46 ๐‘˜๐‘’๐‘”๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž๐‘› ๐‘ ๐‘’๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘”๐‘˜๐‘Ž๐‘› ๐ท๐ด๐‘ˆ ๐‘ก๐‘Ž๐‘š๐‘๐‘Žโ„Ž๐‘Ž๐‘› ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ฆ๐‘Ž๐‘˜ 22 ๐‘๐‘Ž๐‘˜๐‘’๐‘กโ€ฆ” PEMERINTAH Kota…